YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai nguyên tử của nguyên tố X và Y có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 4pa và 4sb. Tổng số electron ở hai phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Biết X không phải là khí hiếm. Vậy Y và X lần lượt là:

  • A. K và Br.
  • B. Ca và Br.
  • C. K và S.
  • D. Ca và S.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  X và Y có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 4pa và 4sb

  a + b = 7.

  Mà X không phải là khí hiếm → a = 5, b = 2.

  Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p63d104s24p5

  → X có số hiệu nguyên tử = số electron = 35 → X là Br.

  Cấu hình electron của Y là 1s22s22p63s23p64s2

  → Y có số hiệu nguyên tử = số electron = 20 → Y là Ca.

  → Chọn B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20292

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON