AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất A tạo bởi ion M2+ và ion X2-. Tổng số hạt cơ bản tạo nên trong hợp chất A là 241 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 47. Tổng số hạt mang điện của ion M2+ nhiều hơn của ion X2- là 76 hạt. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là

  • A. Ô 12, chu kỳ 3, nhóm IIA.
  • B. Ô 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.
  • C. Ô 56, chu kỳ 6, nhóm IIA.
  • D. Ô 38, chu kỳ 5, nhóm IIA.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  2{p_M} + {n_M} + 2{p_X} + {n_X} = 241\\
  2{p_M} - {n_M} + 2{p_X} - {n_X} = 47\\
  (2{p_M} - 2) - (2{p_x} + 2) = 76
  \end{array} \right. \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {p_M} + {p_X} = 72\\
  {p_M} - {p_X} = 40
  \end{array} \right. \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {p_M} = 56\\
  {p_X} = 16
  \end{array} \right.\)

  Vậy, M ở ô 56, chu kì 6, nhóm IIA

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>