YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:

  • A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.
  • B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.
  • C. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.
  • D. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X + 1e → X-

  X có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p5

  → X có số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA.

  • Y → Y2+ + 2e

  Y có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s2

  → Y có số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA.

  → Chọn C.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20294

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA