AMBIENT
 • Câu hỏi:

  A, B là hai nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Biết ZA+ ZB = 32. Số proton trong A, B lần lượt là

  • A. 7,25.
  • B. 12,20.
  • C. 15,17.
  • D. 8,14.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì A, B là hai nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc hai chu kì liên tiếp → ZB = ZA + 8.

  Mà ZA + ZB = 32

  → ZA = 12, ZB = 20 → Chọn B.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>