YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hợp chất ion G tạo nên từ các ion đơn nguyên tử M2+ và X2-. Tổng số hạt (nơtron, proton, electron) trong phân tử G là 84, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28 hạt. Số hạt mang điện của ion X2- ít hơn số hạt mang điện của ion M2+ là 20 hạt. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là

  • A. ô 8, chu kì 2, nhóm VIA.
  • B. ô 20, chu kì 4, nhóm IIA.
  • C. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.
  • D. ô 12, chu kì 3, nhóm IIA.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi a, b là lần lượt tổng số proton và nơtron

  Ta có:  \(\left\{ \begin{array}{l}
  2a + b = 84\\
  2a - b = 28
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 28\\
  b = 28
  \end{array} \right. \Rightarrow {p_M} + {p_X} = 28\) 

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {p_M} + ({E_M} - 2) - {\rm{[}}{{\rm{p}}_X} + ({E_X} + 2){\rm{]}} = 20\\
   \Rightarrow 2{p_M} - 2{p_X} = 24 \Rightarrow {p_M} - {p_X} = 12\\
   \Rightarrow {p_M} = 20(Ca);{p_X} = 8(O)
  \end{array}\) 
  M là canxi ở ô 20, chu kì 4, nhóm IIA

  Chọn B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20313

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA