AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là [Ar]3d104s2. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về X ?

  • A. X là nguyên tố thuộc chu kỳ 4.
  • B. X là kim loại chuyển tiếp.
  • C.  Ion X2+ có 10 electron ở lớp ngoài cùng.
  • D.

   X thuộc nhóm IIB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là [Ar]3d104s2

  X có số lớp electron = 4 → X thuộc chu kì 4.

  X có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3d và có 2 electron hóa trị → X thuộc nhóm IIB, X là kim loại chuyển tiếp.

  X → X2+ + 2e

  Cấu hình electron của X2+ là [Ne]3s23p63d10

  → Ion X2+ có 18 electron ở lớp ngoài cùng.

  → Chọn C.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>