YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là

  • A. 16,0. 
  • B. 12,0.
  • C. 10,1. 
  • D. 13,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  mO = 0,412m → nO = 0,02575m

  → nNaOH = nH2O = nCOOH = 0,02575m/2

  BTKL: m + 40.0,02575m/2 = 20,532 + 18.0,02575m/2

  → m= 16 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA