ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba(NO3)2, Mg, MgO, Fe và Fe2O3 vào dung dịch chứa 0,33 mol HCl và 0,2 mol H2SO4 (loãng) thu được dung dịch Y chỉ muối trung hòa, m1 gam kết tủa và 2,352 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm H2 (0,02 mol), NO và N2O, khối lượng mZ = 2,73 gam. Dung dịch B phản ứng tối đa với 0,63 mol NaOH thu được m2 gam kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa m1 + m2 = 31,10 gam. Phần trăm khối lượng oxi nguyên tử trong m gam hỗn hợp X là

  • A. 28,24. 
  • B. 27,65. 
  • C. 28,45. 
  • D. 27,68.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khí Z gồm NO(0,075), N2O(0,01) và H2(0,02)

  B + NaOH (0,63mol) → Dung dịch chứa Na+ (0,63), Cl- (0,33), bảo toàn điện tích → nSO42- = 0,15

  → nBa(NO3)2 = nBaSO4 = 0,2 - 0,15 = 0,05

  Bảo toàn N → NH4+ = 0,005

  nH+ = 0,33 + 0,2.2 = 4nNO + 10nN2O + 2nH2 + 10nNH4+ + 2nO → nO = 0,12

  nOH- trong kết tủa = nNaOH - nNH4+ = 0,625

  → mkết tủa = mMg + mFe + 0,625.17 + 0,05.233 = 31,1

  → mMg + mFe = 8,825

  mX = mMg + mFe + mO + mBa(NO3)2 = 23,795

  BTNT(O): nO(X) = nO + 6nBa(NO3)2 = 0,42

  → %O = 28,24% 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>