AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tỉ khối hơi của một este no, đơn chức X so với hiđro là 37. Công thức phân tử của X là

  • A. C2H4O2
  • B. C3H6O2
  • C. C4H8O2
  • D. C5H10O2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA