AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khử glucozơ bằng hidro để tạo sobitol. Lượng glucozơ dùng để tạo ra 2,73 gam sobitol với hiệu suất 75% là

  • A. 2,25 gam. 
  • B. 3,6 gam. 
  • C. 22,5 gam.  
  • D. 14,4 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nC6H14O6 = 0,015

  C6H12O6 + H2 → C6H14O6

  0,015                        0,015

  → nC6H12O6 cần dùng = 0,015/75% = 0,02

  → mC6H12O6 cần dùng  = 3,6 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>