YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thủy phàn hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là

  • A. 1,22. 
  • B. 1,46. 
  • C. 1,36. 
  • D. 1,64.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gly- Ala + 2KOH → GlyK + AlaK + H2O

     x                              x          x

  Mmuối = 113x + 127x = 2,4 → x = 0,01

  → mGly - Ala = 1,46

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>