AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Các giá trị x, y tương ứng là

  • A. 8 và 1,0. 
  • B. 8 và 1,5
  • C. 7 và 1,5
  • D. 7 và 1,0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quy đổi hỗn hợp thành:

  CH4: 2mol (Tính từ nX + nY)

  CH2: 2 mol ( BTNT: nCH2 = nCO2 - nCH4 - nCOO)

  NH: 2 mol (Tính từ nHCl)

  COO: 2 mol ( Tính từ nNaOH)

  BTNT (H) : nH2O = 7

  BTNT (N): nN2 = 1

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>