AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  (a) Tinh bột, tripanmitin và lòng trắng trứng đều bị thủy phân trong môi trường kiềm, đun nóng
  (b) Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước.
  (c) Anđehit thể hiện tính khử khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 ( to).
  (d) Ở điều kiện thường, etylamin là chất lỏng, tan nhiều trong nước.
  (e) Metylamin có lực bazơ lớn hơn lực bazơ của etylamin.
  (g) Muối mononatri của axit glutamic được dùng làm bột ngọt (mì chính)
  (h) Có thể phân biệt axit fomic và but-1-in bằng dung dịch AgNO3 trong NH3.
  (k) Dung dịch anilin làm quỳ tím hóa xanh.
  Số phát biểu đúng là:

  • A. 5
  • B. 6
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>