AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 9,0 gam glucozo phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

  • A. 16,2. 
  • B. 21,6. 
  • C. 5,4. 
  • D. 10,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nC6H12O6 = 0,05 mol

  nAg = 2nC6H12O6 = 0,1 mol

  mAg = 10,8 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA