AMBIENT
 • There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistake (A, B, C, or D)

  Câu hỏi:

  Works  wrote  by Vladimir Nabokov often contain heroes and heroines  who  have lived  in many places.

  • A. wrote
  • B. often
  • C. who
  • D. have lived

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  wrote ---> written

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>