AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Stuart stopped to write his letter because he had to leave for the hospital.

  • A. to write
  • B. because
  • C. leave
  • D. for the hospital

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  to write ---> writing

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>