AMBIENT
 • Câu hỏi:

  More colleges / universities / recently/ help /  students  prepare / having a job.

  • A. More colleges and universities have recently helped students prepare for having a job.
  • B. More colleges and universities has recently helped students prepare for having a job.
  • C. More colleges and universities have recently helped students preparing for having a job.
  • D. More colleges and universities have recently helped students prepare in having a job.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>