YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  If you had tried harder, you might succeed in the examination last month.

  • A. If
  • B. had tried
  • C. harder
  • D. might succeed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  might succeed ---> might have succeeded

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20648

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA