YOMEDIA
 • Choose the best sentence that can be made from the words given

  Câu hỏi:

  If / our school / access / the Internet /  we / learn / better.

  • A. If our school has access to the Internet, we will learn much better.
  • B. If we will learn much better, our school has access to the Internet.
  • C. If our school has much access, we will learn better to the Internet.
  • D. If we will learn better to the Internet, our school has much access.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20635

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA