YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  I / regret / not / study /  enough /  pass / final exam

  • A. I had not studied hard enough and I passed the final exam.
  • B. I regret not studying  enough hard to pass the final exam.
  • C. I regret not studying hard enough  passing the final exam.
  • D. I regret not studying hard enough to pass the final exam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20641

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON