AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Peter said / he / me he / stop / smoke.

  • A. Peter said if he were me he would stopped smoking.
  • B. Peter said if he were me he will stop smoking.
  • C. Peter says if he were me he would stop smoking.
  • D. Peter said if he were me he would stop smoking.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>