AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Since 1988, state schools _________ .

  • A. were all responsible to a Local Education Authority
  • B. have been under the control of the local government
  • C. have received money direct from central government
  • D. have received money from a Local Education Authority 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>