AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Some people believe _________.

  • A. tuition free of private schools is rather expensive
  • B. private schools provide a better education than state schools
  • C. the quality of education in state schools is higher
  • D. it's not necessary to send children to private schools 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>