AMBIENT
 • Câu hỏi:

  They travelled across India and then flew on to Japan.

  • A. Before travelling across India, they flew on to Japan.
  • B. After they had travelled across India , they flew on to Japan.
  • C. As soon as they flew on to Japan , they travelled across India.
  • D. They travelled across India as soon as they flew on to Japan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>