YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có các kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1?

  (1) AAAa × AAAa. (2) Aaaa × Aaaa. (3) AAaa × AAAa. (4) AAaa × Aaaa.

  Đáp án đúng là:

  • A. (1), (4)
  • B. (1), (2)
  • C. (3), (4)
  • D. (2), (3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (1) AAAa × AAAa.=> 1AAAA: 2AAAa: 1AAaa

  (2) Aaaa × Aaaa. => 1AAaa: 2Aaaa: 1aaaa

  (3) AAaa × AAAa.=>1AAAA: 5AAAa: 5AAaa: 1Aaaa

  (4) AAaa × Aaaa. => 1AAAa: 5AAaa: 5Aaaa: 1aaaa

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75523

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON