RANDOM
 • Câu hỏi:

  Liên kết gen hoàn toàn có đặc điểm là

  • A. làm tăng sự xuất hiện của các biến dị tổ hợp.
  • B. làm giảm sự xuất hiện của các biến dị tổ hợp.
  • C. liên kết gen tạo ra nhiều giao tử hoán vị.
  • D. tạo điều kiện cho các gen ở các nhiễm sắc thể khác nhau tổ hợp lại với nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Liên kết gen hoàn toàn có đặc điểm là làm giảm sự xuất hiện của các biến dị tổ hợp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA