YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

  1.Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

  2.Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

  3.Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit.

  4.Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.

  5.Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.

  • A. (1), (3), (5).
  • B. (1), (2), (3).
  • C. (3), (4), (5).
  • D. (2), (4), (5).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  1. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã. => sai
  2. Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể. => đúng
  1. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit.=> sai, đột biến điểm liên quan đến 1 cặp nu
  2. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến. =>đúng
  3. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.=> đúng
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75493

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON