YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một gen có 480 Ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là

  • A. 2400         
  • B. 1800               
  • C. 3000            
  • D. 2040

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  480 A; 3120 liên kết hidro à số nu G = (3120 – 480x2):3 = 720 Tổng số nu = (480+720)x2 = 2400

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA