YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở thực vật có hoa, bộ phận phát triển thành hạt là

  • A. bầu nhụy.      
  • B. noãn đã thụ tinh.   
  • C. nhân cực.            
  • D. nội nhũ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở thực vật có hoa, noãn đã thụ tinh phát triển thành hạt

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75471

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON