YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều hoà hoạt động của gen ở E.coli chủ yếu xảy ra ở giai đoạn

  • A. phiên mã.                                 
  • B. dịch mã.
  • C. nhân đôi ADN.                                           
  • D. phiên mã và dịch mã.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điều hoà hoạt động của gen ở E.coli chủ yếu xảy ra ở giai đoạn phiên mã.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA