YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sau khi đưa ra giả thuyết về sự phân li đồng đều, Men Đen đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào?

  • A. Lai thuận.            
  • B. Cho tự thụ phấn.   
  • C. Lai phân tích.  
  • D. Lai nghịch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau khi đưa ra giả thuyết về sự phân li đồng đều, Men Đen đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng: Lai phân tích.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA