ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự không phân li của toàn bộ bộ NST xảy ra ở đỉnh sinh trưởng của một cành cây sẽ tạo ra

  • A. thể khảm.     
  • B. thể đa bội.      
  • C. thể tam bội.      
  • D. thể tứ bội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự không phân li của toàn bộ bộ NST xảy ra ở đỉnh sinh trưởng của một cành cây sẽ tạo ra thể khảm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75480

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF