YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình bảo quản nông sản, hoạt động hô hấp của nông sản gây ra tác hại nào sau đây?

  • A. Làm giảm nhiệt độ.           
  • B. Làm tăng khí O2; giảm CO2 .
  • C. Làm giảm độ ẩm.                   
  • D. Tiêu hao chất hữu cơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong quá trình bảo quản nông sản, hoạt động hô hấp của nông sản gây ra tác hại: Tiêu hao chất hữu cơ.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75478

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON