YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Noãn bình thường của một loài cây hạt kín có 12 nhiễm sắc thể đơn. Hợp tử chính ở noãn đã thụ tinh của loài này, người ta đếm được 25 nhiễm sắc thể đơn ở trạng thái chưa tự nhân đôi. Bộ nhiễm sắc thể của hợp tử đó thuộc dạng đột biến nào sau đây?

  • A. 2n + 2 + 2          
  • B. 2n + 1    
  • C. 2n + 1 + 1      
  • D. 2n + 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Noãn bình thường của một loài cây hạt kín có 12 nhiễm sắc thể đơn. => n = 12

  Hợp tử chính ở noãn đã thụ tinh của loài này, người ta đếm được 25 nhiễm sắc thể đơn ở trạng thái chưa tự nhân đôi. => 2n + 1 = 25

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA