YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Noãn bình thường của một loài cây hạt kín có 12 nhiễm sắc thể đơn. Hợp tử chính ở noãn đã thụ tinh của loài này, người ta đếm được 25 nhiễm sắc thể đơn ở trạng thái chưa tự nhân đôi. Bộ nhiễm sắc thể của hợp tử đó thuộc dạng đột biến nào sau đây?

  • A. 2n + 2 + 2          
  • B. 2n + 1    
  • C. 2n + 1 + 1      
  • D. 2n + 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Noãn bình thường của một loài cây hạt kín có 12 nhiễm sắc thể đơn. => n = 12

  Hợp tử chính ở noãn đã thụ tinh của loài này, người ta đếm được 25 nhiễm sắc thể đơn ở trạng thái chưa tự nhân đôi. => 2n + 1 = 25

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75496

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON