ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay đổi là

  • A. lặp đoạn.       
  • B. đảo đoạn.            
  • C. mất đoạn.         
  • D. chuyển đoạn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay đổi là đảo đoạn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75463

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON