YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân sẽ cho số loại giao tử là:

  • A. 7               
  • B. 8                       
  • C. 12   
  • D. 16

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân sẽ cho số loại giao tử là: 23 = 8

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75476

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON