YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây đúng?

  • A. Thực vật một lá mầm chỉ có mô phân sinh đỉnh
  • B. Thực vật hai lá mầm chỉ có sinh trưởng thứ cấp
  • C. Mô phân sinh gồm các tế bào chưa phân hóa còn khả năng phân chia
  • D. Ở cây ngô có cả sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A. Thực vật một lá mầm chỉ có mô phân sinh đỉnh. => đúng

  B. Thực vật hai lá mầm chỉ có sinh trưởng thứ cấp. => sai, thực vật 2 lá mầm có cả sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.

  C. Mô phân sinh gồm các tế bào chưa phân hóa còn khả năng phân chia.=> sai.

  D. Ở cây ngô có cả sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp. => sai, ngô là cây 1 lá mầm, chỉ có sinh trưởng sơ cấp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA