YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình truyền tải điện năng, biên pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là:

  • A. Tăng điện áp trước khi truyền tải     
  • B. Tăng chiều dài đường dây
  • C. Giảm tiết diện dây       
  • D. Giảm công suất truyền tải.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Truyền tải điện năng đi xa, công suất hao phí trên đường dây tải được tính theo công thức:

  \({P_{hp}} = {\left( {\frac{P}{{U\cos \varphi }}} \right)^2}.R\)

  với 

  \(R = \rho \frac{l}{S}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} T{\rm{rongdo}}\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {\rho {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\rm{ladientrosuat}}}\\
  {l{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\rm{lachieudaidaydan}}}\\
  {S{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\rm{ladientichtietdienngangcuadaydan}}}
  \end{array}} \right.\)

  A đúng: Tăng U thì Php giảm

  B sai: Tăng l thì R tăng ⇒ Php tăng

  C sai: giảm S ⇒ R tăng ⇒ Php tăng

  D sai: giảm P ⇒ Php tăng

  Ngày nay trong truyền tải điện năng để giảm hao phí trên đường dây tải điện người ta chủ yếu tăng điện áp trước khi truyền đi ( sử dụng máy biến áp ).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16319

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON