• Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa với tần số được xác định bởi biểu thức: 

  • A. \(f = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{k}{m}} \)
  • B. \(f = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} \)
  • C. \(f = 2\pi \sqrt {\frac{k}{m}} \)
  • D. \(f = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{m}{k}} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tần số dao động điều hòa của con lắc lò được xác định theo công thức  : \(f = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{k}{m}} \)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC