• Câu hỏi:

  Để tính gần đúng thể tích của một căn phòng hình hộp chữ nhật ta có thể dùng:

  • A. sợi dây không dãn, vật nặng kích thước nhỏ, đồng hồ bấm giây, chiếc thang
  • B. sợi dây không dãn, vật nặng kích thước nhỏ, xô nước, chiếc thang  
  • C. xô nước, vật nặng kích thước nhỏ, đồng hồ bấm giây, chiếc thang   
  • D. sợi dây không dãn, vật nặng kích thước nhỏ, đồng hồ bấm giây, xô nước. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đo chiều cao của căn phòng bằng cách đo chu kì của con lắc đơn. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC