YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật thực hiện 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Dao động tổng hợp của vật có biên độ cực đại khi 2 dao động thành phần:

  • A. ngược pha       
  • B.  Lệch pha  \(\frac{\pi }{3}\)
  • C. Vuông pha 
  • D. Cùng pha

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số ta có biên độ dao động tổng hợp:

  • Lớn nhất khi 2 dao động thành phần cùng pha ( A = A1 + A2 ).
  • Nhỏ nhất khi 2 dao động thành phần ngược pha ( A = |A1 - A2| ).
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16320

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON