• Câu hỏi:

  Dao động tắt dần: 

  • A. Luôn có hại             
  • B. Có biên độ không đổi theo thời gian
  • C. Luôn có lợi        
  • D. Có biên độ giảm dần theo thời gian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dao động tắt dần có biên độ và năng lượng dao động giảm dần theo thời gian, có thể có lợi và cũng có thể có hại.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC