YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về dao động điều hòa của chất điểm, phát biểu nào sau đây là sai?

  • A. Khi chất điểm dao động về phía VTCB thì chuyển động là nhanh dần đều                
  • B. Khi chất điểm ở vị trí biên, li độ của chất điểm có độ lớn cực đại
  • C. Khi đi qua VTCB, tốc độ của chất điểm cực đại            
  • D. Khi đi qua VTCB, gia tốc của chất điểm bằng 0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A sai do chuyển động từ biên về VTCB là chuyển động nhanh dần

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16328

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON