YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào

  • A. phương dao động và phương truyền sóng 
  • B. năng lượng sóng và tốc độ truyền sóng 
  • C. phương truyền sóng và tần số sóng 
  • D. tốc độ truyền sóng và bước sóng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào phương dao động và phương truyền sóng 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16454

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON