YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch 

  • A. cùng pha với điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần 
  • B. trễ pha  \(\frac{\pi }{2}\) so với điện áp giữa hai bản tụ điện 
  • C. sớm pha  \(\frac{\pi }{2}\)  so với điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần 
  • D. cùng pha với điện áp giữa hai đầu điện trở thuần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Cường độ dòng điện trong đoạn mạch RLC sẽ cùng pha với điện áp giữa hai đầu điện trở thuần 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16452

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON