• Câu hỏi:

  Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm trên cùng một phương truyền sóng:

  • A. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha     
  • B. mà dao động tại hai điểm đó ngược pha       
  • C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó lệch pha nhau góc \(\frac{\pi }{2}\) 
  • D. mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm trên cùng một phương truyền sóng gần nhau nhất mà dao động tại 2 điểm đó cùng pha ( 3 ý )

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC