YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox nằm ngang với động năng cực đại Wo , lực kéo về có độ lớn cực đại Fo . Vào thời điểm lực kéo về có độ lớn bằng một nửa Fo   thì động năng của vật bằng 

  • A. \(\frac{{2{W_0}}}{3}\)
  • B. \(\frac{{3{W_0}}}{4}\)
  • C. \(\frac{{{W_0}}}{4}\)
  • D. \(\frac{{{W_0}}}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cơ năng của vật  \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_t} + {{\rm{W}}_d} = 0 + {{\rm{W}}_0} = \frac{1}{2}k{A^2}\)

  Lực kéo về có độ lớn đạt cực đại F0 = kA.

  Vào thời điểm lực kéo về có độ lớn : \(F = \frac{{{F_0}}}{2} = k.\frac{A}{2}\)

  ⇒  vị trí đó là  \(x =  \pm \frac{A}{2}\)

  Thế năng của vật tại thời điểm đó  \({{\rm{W}}_t} = \frac{1}{2}.k{x^2} = \frac{1}{2}k\frac{{{A^2}}}{4} = \frac{{{{\rm{W}}_0}}}{4}\)

  Động năng của vật  \({{\rm{W}}_d} = {\rm{W - }}{{\rm{W}}_t} = {{\rm{W}}_0} - \frac{{{{\rm{W}}_0}}}{4} = \frac{{3{W_0}}}{4}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16473

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON