AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mạch dao động lý tưởng thì 

  • A. Năng lượng của tụ C là năng lượng từ trường 
  • B. Năng lượng của cuộn dây là năng lượng điện trường
  • C.  Năng lượng điện từ không đổi và tỉ lệ với bình phương dòng điện cực đại chạy trong mạch 
  • D. Năng lượng điện và năng lượng từ biến thiên tuần hoàn với cùng tần số và bằng tần số của dao động điện từ trong mạch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>