AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu A, B của đoạn mạch như hình vẽ, trong đó L là cuộn dây thuần cảm. Khi khóa K mở, dùng vôn kế có điện rất lớn đo được các điện áp hiệu dụng \({u_{AM}} = \frac{{{U_{NB}}}}{2} = 50V;{U_{AN}} = 0\) . Khi K đóng thì hiệu địện thế hiệu dụng hai đầu cuộn tự cảm bằng: 

  • A. 25 V                    
  • B. 20 \(\sqrt 3 \) V
  • C. 20V                                 
  • D. 20 \(\sqrt 5 \) V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>