AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có cường độ i = I0 cos (rat + ọ). Đại lượng rat + ọ được gọi là 

  • A. tần số góc của dòng điện.    
  • B. chu kì của dòng điện.
  • C.  tần số của dòng điện.                          
  • D. pha của dòng điện ở thời điểm t.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>